Nye Arbeiderparti-ordførere i Akershus

Arbeiderpartiet gjorde et meget godt valg i Akershus, og har til nå sikret seg ordføreren i 14 kommuner i Akershus.

original_1478640751_8877933

Nedenfor følger en oversikt over kommunene i Akershus der det er avklart at Arbeiderpartiet kommer i posisjon for å gjennomføre vår politikk de neste fire årene. Oversikten vil oppdateres kontinuerlig.

Aurskog-Høland:  Roger Evjen (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti er enige om å samarbeide.

Eidvsoll: Einar Madsen (Ap) går fra ordfører til varaordfører. John-Erik Vika (Sp) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialisitisk Venstreparti er enige om å samarbeide.

Enebakk: Øystein Slette (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne er enige om å samarbeide.

Fet: John Harry Skoglund (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om å fortsette samarbeidet.

Gjerdrum: Anders Østensen (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti er enige om å samarbeide.

Hurdal: Gunne Morgan Knai (Ap) blir ny varaordfører, mens Runar Bålsrud (V) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet og Venstre har flertall i kommunestyret, og fortsetter samarbeidet.

Lørenskog: Ragnhild Bergheim (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Lørenskog i Våre Hjerter og Venstre er enige om å samarbeide.

Nannestad: Hans Thue (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er enige om å samarbeide. 

Nes: Grete Sjøli (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige om å samarbeide.

Nesodden: Nina Sandberg (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet har inngått samarbeidsavtale med Høyre og Miljøpartiet de Grønne

Nittedal: Hilde Thorkildsen (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet fortsetter samarbeidet med Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti.

Rælingen: Øivind Sand (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet fikk rent flertall med 59 % oppslutning i valget.

Skedsmo: Ole Jacob Flæten (Ap) fortsetter som ordfører.  Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti er enige om å fortsette samarbeidet. 

Ski: Tuva Moflag (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti er enige om å samarbeide.

Vestby:  Tom Anders Ludvigsen (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre og Bygdelista er enige om å samarbeide. 

Ås: Ola Nordal (Ap) blir ny ordfører. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre Sosialistisk Venstreparti, og Rødt er enige om å samarbeide.