Nominasjonsprosessen er i gang

Nominasjonsprosessen mot stortingsvalget 2021 har startet. 19. juni satte representantskapet ned nominasjonskomiteen som skal foreslå liste til stortingsvalget. Nominasjonsmøtet avholdes 28. november 2020.

Nominasjonskomiteen består av:

Are Tomasgard (leder)– Lillestrøm
Thilde Marie Børsum (nestleder) – Bærum
Oddbjørn Nesje - Nordre Follo
Tone Rønoldtangen - Nes
Ivar Granum  - Asker
Ragnhild Bergheim  - Lørenskog
Anna Sandman  - Gjerdrum
Edvin Søvik  - Ås
Hoda Imad - AUF

Varamedlemmer:
Steinar Ottesen - Aurskog-Høland
Hege Svendsen - Eidsvoll
Trond Finstad  - Vestby          
Hege Bogfjellmo - Lunner
Halfdan Karlsen - Rælingen
Elin L’Estrange  - Ullensaker
Vara AUF:  Ina Libak

Viktige datoer:

Svarfrist om ønsket renominasjon - 15. august
Forslag på kandidater fra kommunepartier/lag/AUF - 31. august
Foreløpig listeforslag offentliggjøres - 25. september
Endringsforslag til lista fra kommunepartier/AUF - 16. oktober
Endelig listeforslag offentliggjøres - 30. oktober
Nominasjonsmøte - 28. november