Nominasjonskomiteens endelige innstilling til stortingsliste

Nominasjonskomiteen i Akershus Arbeiderparti har vedtatt sin endelige innstilling til liste for Akershus Arbeiderparti til stortingsvalget 2017.

original_1478638371_1930516

Nominasjonskomiteen i Akershus Arbeiderparti har vedtatt sin endelige innstilling til liste for Akershus Arbeiderparti til stortingsvalget 2017.

- Jeg er veldig glad for at vi kan presentere en veldig sterk liste, som både representerer kontinuitet og fornyelse, sier Åge Tovan, som har ledet nominasjonskomiteens arbeid. Anniken Huitfeldt innstilles på topp på listen, etterfulgt av leder av Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli. - Begge har lang fartstid og solid erfaring, sier Tovan.

- Åsmund Aukrust fra Bærum bidrar også med kontinuitet etter å ha sittet en periode på Stortinget. Vi er også glade for at AUF-leder Mani Hussaini nå vil satse for fullt som stortingsrepresentant fra Akershus, sier Tovan.

Blant de fremste kandidatene er det også flere nye navn, blant annet Nina Sandberg (Nesodden), Tuva Moflag (Ski), Elisabeth Fanghol (Asker) og Ole Guttorm Brenden (Eidsvoll).

Innstillingen bygger på innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF. Nominasjonskomiteen har ønsket en balansert liste med tanke på fordeling av de fremste plasser mellom de fire regionene og AUF. Blant de ti første kandidatene er det to kandidater foreslått av kommunepartier på Øvre Romerike, to fra Nedre Romerike, to fra Follo, to fra Vestregionen og to kandidater foreslått av AUF i Akershus.

Listen består av 23 navn, 12 kvinner og 11 menn. 16 av 22 kommuner er representert på lista.

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling til Nominasjonsmøtet er som følger:

1 Anniken Huitfeldt (f. 1969)

2 Sverre Myrli (f. 1971)

3 Nina Sandberg (f. 1967)

4 Åsmund Aukrust (f. 1985)

5 Tuva Moflag (f. 1979)

6 Mani Hussaini (f. 1987)

7 Elisabeth Fanghol (f. 1983)

8 Halvard Ingebrigtsen (f. 1970)

9 Tonje Brenna (f. 1987)

10 Ole Guttorm Brenden (f. 1977)

11 Kirsten Sandberg Natvig (f. 1966)

12 Martin Ludvigsen (f. 1986)

13 Anne Odenmarck (f. 1955)

14 Stein Lie (f. 1961)

15 Fatima Valdes Haugstvedt (f. 1959)

16 Ståle Grøtte (f. 1977)

17 Ina Libak (f. 1989)

18 Ole Kristian Vefferstad (f. 1967)

19 Maritta Solås Moen (f. 1970)

20 Ole Harald Slemdal (f. 1954)

21 Solav Abbas (f. 1970)

22 John Harry Skoglund (f. 1957)

23 Hilde Thorkildsen (f. 1963)

Nominasjonsmøtet i Akershus Arbeiderparti avholdes lørdag 22. oktober fra kl. 10.00 på Håndverkeren i Oslo. Nominasjonskomiteens leder, Åge Tovan vil på møtet redegjøre for nominasjonskomiteens innstilling.

For ytterligere kommentar kan Nominasjonskomiteens leder, Åge Tovan kontaktes på telefon 90916110