Myrli gjenvalgt som leder. Brenna ny nestleder

Akershus Arbeiderparti avholdt sitt årsmøte den 17. og 18. mars. Her ble Sverre Myrli (Skedsmo) gjenvalgt som leder, mens Tonje Brenna (Ullensaker) ble valgt som ny nestleder. Som ny studieleder valgte årsmøtet Ivar H. Kristensen (Asker), mens Anne-Beth Skrede (Nordre Follo) ble valgt til leder av kvinnenettverket. 

Øvrige medlemmer i styret er: Halvard Ingebrigtsen (Lørenskog),  Thilde Marie Børsum (Bærum),  Rita Hirsum Lystad (Frogn), Eilif Swensen (Bærum), Kristin Jesnes (Skedsmo), Kine Asper (Aurskog-Høland) og Martin Ludvigsen (Vestby). AUF i Akershus sin leder tiltrer styret med fulle rettigheter. 

Som varamedlemmer ble Ole Guttorm Brenden (Eidsvoll), Elin L'Estrange (Ullensaker), Ragnhild Hartvigsen-Oksholen (Asker) og Tom Berntsen (Sørum) valgt. 

Årsmøtet fattet også mange vedtak etter forslag fra kommunepartiene. De kan lastes ned her. 

Sverre Myrli