May Granum til minne

Med May Granums bortgang har partifeller i Akershus Arbeiderparti mistet en solid og respektert tillitskvinne og en nær og god venn.

original_1478640892_5713384

May Granum var en spesiell politiker. Hun kombinerte arbeidsomhet og grundighet med tydelig språk og klare tilbakemeldinger. Det var aldri noen tvil om hva May mente. Hun var bestandig politisk tydelig og bestandig ideologisk fundert. Ofte sa hun at hun visste hvor hun kom fra, og derfor visste hun også så godt hvem hun representerte.

I Frogn visste alle hvem May var, etter mange års tjeneste i styre og stell i kommunen, også som kommunens varaordfører. Gjennom sitt virke i fylkestinget arbeidet hun særlig med næringsutvikling og kultur. Blant annet var hun en av arkitektene da det ble opprettet et teknologifond med risikokapital, et fond som er blitt svært vellykket for teknologibedrifter i tidlig fase.

May var sentral i arbeidet med å få til visningssted for kystkultur i Akershus. Formidling av yrkesfiske og fritidsbåter lå hennes hjerte nær. Nå ligger Oslofjordmuseet i Vollen og viser båter inne og ute med særlig vekt på formidling til barn. Operaen på Oscarsborg startet som noen forestillinger en sommer, og med Mays store engasjement og strategisk politiske arbeid begynte fylkeskommunen å støtte utvikling av mer opera for alle på "borgen".

May var opptatt av at eldre kvinner skulle være med i politikken. Ofte sa hun at det ikke finnes noen holdbarhetsdato for politisk engasjerte. Det beviste hun selv og derfor ble hun også varaordfører i Frogn da hun gikk ut av fylkestinget, selv om hun egentlig hadde tenkt å trappe ned. I flere år var hun styreleder i Krise- og incestsenteret i Follo.

Vi har mange gode minner fra Mays politiske virke. Vi tenker tilbake på alle gode stunder. Det var moro å være i nærheten av May og latteren satt bestandig løst, noe jeg for egen del opplevde siste gang da jeg traff henne i Drøbak i sommer.

Vi takker May Granum for den store innsatsen hun la ned for samfunnet rundt seg, og minnes henne i respekt og takknemlighet.

Sverre Myrli

leder i Akershus Arbeiderparti