Må føre likestillingen framover

Selv om vi har kommet langt i Norge, tjener fortsatt kvinner mindre enn menn, har sjeldnere heltidsstilling, og gjør det meste av arbeidet hjemme. – Vi trenger derfor en helt annen likestillingspolitikk enn det regjeringa legger opp til, sier kvinnepolitisk leder i Akershus Ap, Tonje Brenna.

original_1478640913_5346363

- Mens regjeringa går tilbake i tid, ved å kutte i pappapermen, øke kontantstøtten, åpne for flere midlertidige stillinger og gjøre barnehagen dyrere, vil Arbeiderpartiet gå motsatt vei. Vi trenger en mer offensiv likestillingspolitikk, sier Brenna.

Arbeiderpartiet la i dag fram 50 forslag som skal skape et mer likestilt Norge. Forslagene går på alt på å øke fedrekvoten, stille strengere likestillingskrav i arbeidslivet, arbeid mot seksuell trakassering og diskriminering av gravide, til å bygge flere barnehageplasser og øke kvaliteten i barnehagene.

I tillegg trekker Brenna fram tiltak for å oppmuntre flere unge gutter og jenter til å velge utradisjonell utdanning.

- Skal vi gjøre noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, må vi starte med kjønnsdelte utdanningsvalg. I dag er en del linjer på videregående skole og høyere utdanning så kjønnsdelte at de praksis kan framstå som lukket for det motsatte kjønn. For å få flere til å velge annerledes vil Arbeiderpartiet derfor ta mer i bruk ekstrapoeng, kvoter og stipender, i kombinasjon med en pedagogisk satsing på likestilling og kjønnsroller i barnehage og skole, avslutter hun.

Her kan du lese alle Arbeiderpartiets 50 punkter for likestilling: "Likestilling kommer ikke av seg sjøl - 50 tiltak for likestilling"