Kultur skapes i kommunene

På kultursamrådet med partisekretær Kjersti Stenseng og Anette Trettebergstuen, fraksjonsleder i kulturfraksjonen til Arbeiderpartiet, satte Rita Hirsum Lystad, president for Norges Musikkorps Forbund (NMF) det frivillige kulturlivet i kommunene på dagsorden.

original_1478640898_2412517

NMF er opptatt av at kulturspørsmål og frivillighet er en del av valgkampen. Rita, som også er ordførerkandidat for Frogn Arbeiderparti, er opptatt av et kommunalt kulturløft. Det er i kommunene kultur skapes. Ved å sørge for gode øvingslokaler og satse på kulturskolen og det frivillige kulturlivet, gjør vi kommunen attraktiv både for de som bor der og for potensielle innflyttere, sier Rita Hirsum Lystad. Dette er NMF en aktiv bidragsyter til i hele landet med sine 60.000 medlemmer – 1600 musikkorps, ca 1000 skolekorps i praktisk talt alle landets kommuner. Det spilles ca 10 000 konserter i året over hele landet. Gjennom sin tilstedeværelse er NMF og de lokale korpsene både en opplæringsarena og en viktig formidler av kultur og musikk.