Kontingenten er nå sendt ut

Vi trenger deg for å stå sterkt og jobbe med det vi mener er god politikk i lokalmiljøet og på landsbasis. 

Det er sendt ut sms til alle medlemmer med link til kontingentbetaling. Alle medlemmer over 70 år for også papirfaktura tilsendt i posten. Dersom du ikke har mottatt denne kan du også betale direkte via kontonummer 7874.06.27677 med referanse til ditt medlemsnummer og navn. Du kan også betale via VIPPS på 450045. Kontingenten forfaller i år den 15. mars.

Husk å refere til navn ved betaling slik at vi får registrert betalingen på deg/den det gjelder - uavhengig av betalingsmetoden du benytter. Har du medlemsnummeret ditt, sett også det i meldingsfeltet.

Gruppebilde