Koloss på leirføtter

Kloke stortingsvedtak kan gagne framtida. I juni fattet Stortinget en uklok avgjørelse, som ikke vil stå seg framover. Det handler om regionreform og sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud.

Nina Sandberg og Sverre Myrli

Vi er enige i forutsetninga for reformen: At regionene bør danne funksjonelle enheter, hvor sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder ikke deles. Det gir helhetlig politikkutvikling, setter oss i stand til å ta vare på regionale fortrinn, og bygger opp under vekstkraft.

Men stortingsflertallet satte hovedformålet til side, da man vedtok å splitte landets største og viktigste bo- og arbeidsmarked, og lage region Viken. Med Østfold, Akershus og Buskerud, men uten Oslo, fordi Oslo ikke vil.  

Viken vil ikke gi mer helhetlig samfunnsutvikling. Vi trenger ikke samordne planlegging av samferdsel, klima og miljø, kompetanse, næringsliv og kultur i Halden med det som skjer på Geilo. Derimot blir det viktigere og viktigere at Akershus og Oslo samkjører seg. Nesten alt Akershus driver med på disse områdene har konsekvenser for Oslo, og omvendt. De to fylkene er i praksis allerede en region.

Viken vil bli en region som er stor, men ikke sterk. Som ikke løser reelle behov, og som flytter det nære hovedstadsområdets utfordringer ut av fokus.  Det fornuftsstridige er at det var nettopp slikt regionreformen skulle hamle opp med: At fylkeskommunene ikke evner å koordinere felles problemer.

Fylkestingsvedtak, høring og meningsmålinger viser at de berørte mener Viken er en dårlig idé. 

Akershus trenger ingen ny forvaltningsstruktur som ikke løser problemer, men skaper nye.  Stortinget må styre riktig, og ikke sløse ressurser på en inndeling som ikke vil fungere. Sammen med representanter fra Buskerud og Østfold har vi foreslått å oppheve Viken. KrF blir tungen på vektskåla i denne saken. KrF har tidligere signalisert vilje til å se på Viken på nytt. Nå frykter vi at KrF ofrer dette mot budsjettkapitler de er mer interessert i. Vi håper hele Stortinget tar ansvar når forslaget snart behandles. 

Nina Sandberg og Sverre Myrli, stortingsrepresentanter Akershus Arbeiderparti

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 23. november