Høyres regnestykke går ikke opp

Høyre lover å gjøre flere av landets rikeste til nullskatteytere gjennom milliardkutt i formuesskatten, samtidig som de strør rundt seg med løfter til alle gode formål. Jeg tror folk skjønner at det er en politikk som ikke henger sammen.

Anniken Huitfeldt Arbeiderpartiet

Regnestykket går rett og slett ikke opp.

Arbeiderpartiet er tydelige på at vi framover må prioritere det viktigste for Norge først. Derfor lover vi flere lærere og tidlig innsats i skolen, en reform for mer kvalitet i eldreomsorgen og et trygt arbeidsliv med hele og faste stillinger. Vi trenger å få flere unge inn i arbeid og utdanning, fordi andelen i unge i arbeidslivet i Akershus har falt de siste årene. Derfor vil vi bedre yrkesfagutdanningen, opprette flere studieplasser og ha målretta tiltak for å få flere i jobb.

Men skal vi satse skikkelig på arbeid og velferd, kan vi ikke samtidig pøse ukritisk på med skattekutt til landets rikeste. Arbeiderpartiet har støttet moderate kutt i selskapsskatten, fordi det er viktig for norske arbeidsplasser. Men vi er imot Høyre og Frps kutt i formuesskatten, fordi det ifølge ledende økonomer ikke er riktig redskap for å skape arbeidsplasser. Det er kun et målretta tiltak for større forskjeller.

Framover vil fellesskapet ifølge regjeringen selv måtte gjøre tøffere prioriteringer. Arbeiderpartiet er klar for den oppgaven. Vi har lagt fram målretta planer for å få flere unge i jobb, ansette flere lærere i skolen og sørge for at eldre får en trygg alderdom. Samtidig er vi ærlige på at vi ikke kommer til å gi skattekutt. Det er mer enn hva en kan si om Høyre, som virker å være uten evne til å prioritere. Har de lært litt for mye av Frp etter fire år sammen i regjering?

Anniken Huitfeldt

Stortingsrepresentant Akershus Arbeiderparti

Innlegget står på trykk i Romerikes Blad 17. august