Høyre og Frp svikter skole og eldre

«Kutter støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke – fortsetter skattekuttene til de rikeste». VGs overskrift om FrP/H-regjeringens 2017-budsjett var korrekt – og logisk. Mindre skatt for noen, må alltid betales av noen andre.

Høyre og Frp svikter skole og eldre

Blant disse andre finner man skoleelever og eldre med omsorgsbehov i Akershus-kommunene. Hittil har regjeringen avverget de verste utslagene for kommuneøkonomien ved hjelp av rekordhøy oljepengebruk. Nå innrømmer Siv og Erna at den ikke kan fortsette etter valget. Men inntektene til felleskassa skal videre ned med titalls milliarder i nye skattekutt. Fire nye FrP/Høyre-år vil derfor bli dramatisk for skole og eldreomsorg.

Jeg er en av 318 ordførere fra hele landet og ulike parti som har skrevet under på oppropet «Varsko om eldreomsorg og skole», 15 av oss er fra Akershus. Men noen glimrer med sitt fravær: På lista over de 318 finner vi ikke én Høyre-ordfører fra fylket eller landet forøvrig, og da kan det ikke skyldes tilfeldigheter. Så hva skyldes det? Oppropet har ikke partipolitisk slagside. Det skiller nemlig ikke mellom skattekutt og «andre utgifter» som konkurrenter til kommuneøkonomien. Underskrift handler kun om å stå opp for egne innbyggere.

I oppropet utfordret vi partiene sentralt. De fikk god tid på seg, og nå i sommer ble svarene lagt ut på Facebook-siden «Ordføreroppropet for eldreomsorg og skole». Som eneste parti nekter Høyre å svare. Frp svarte, men ikke på spørsmålet: Hva skjer med kommuneøkonomien etter valget? Forklaringen er nok at de to står alene om store skattekuttløfter. De vet de ikke har penger til å garantere for eldreomsorg og skole i kommunene, og velger derfor å ligge lavt.

Men på skatt går de høyt. Frp vil ta 12,3 mrd. kr fra kommunene ved forby eiendomsskatt uten statlig kompensasjon, og Høyre vil fase ut formuesskatten. 8 av 10 formuesskattekroner havner lokalt, og for Akershus-kommunene er det snakk om gigantiske 1,6 mrd. kr (2015). Det virker som høyrepartiene sentralt ikke vet at det er kommunene som driver skolene og eldreomsorgen her i landet.

For Ap er skole, helse og eldre viktigere enn skattekutt til dem med mest fra før. Budskapet er velkjent. Men alvoret større enn noen gang.

Nina Sandberg, ordfører på Nesodden og stortingskandidat Arbeiderpartiet

Innlegget står på trykk i Akershus Amtstidene 25. august