H/FrP-regjeringen: Kutt i jernbanevedlikehold - mer til konsulenthonorar

-Jeg er skuffet over at regjeringen kutter i jernbanevedlikehold samtidig som de bruker store beløp på den såkalte jernbanereformen, sier Akershus Arbeiderpartis leder Sverre Myrli.

original_1478641747_985984

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte i bevilgningene til drift og vedlikehold på jernbanen med 375 millioner kroner. Samtidig heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet at det i 2017 skal brukes 400 millioner kroner til å dekke merutgifter i forbindelse med den såkalte jernbanereformen.

-Dette er penger til flere sjefer, nye logoer, styrehonorarer og konsulenthonorarer. Regjeringen bruker pengene feil. Det blir mer penger til konsulenthonorarer og mindre til skinner og sviller. Arbeiderpartiet vil istedet bruke midlene på å bygge mer jernbane og kjøpe nye tog, sier Myrli.