Glad for metoo-vedtak

- Men oppsiktsvekkende at Frp stemte imot

Ina Libak

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Ina Libak er fornøyd med at fylkestinget i Akershus i dag har gått inn for å kartlegge hvordan Akershus fylkeskommune jobber for å forebygge seksuell trakassering og overgrep. Hun reagerer imidlertid på at Frp stemte imot forslaget

-          Metoo-kampanjen har vist at seksuell trakassering er et samfunnsproblem vi må jobbe bredt for å forebygge.  Vi vil derfor kartlegge hva som gjøres blant ansatte og brukere av fylkeskommunale tjenester, spesielt i skolene, slik at vi kan styrke arbeidet, sier hun.

Libak er skuffet og overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ville være med på forslaget.

-          Å forebygge seksuell trakassering er noe alle partier burde kunne enes om på tvers av dagligdagse skillelinjer. Det hadde vært en styrke for vedtaket om vi kunne fått med et enstemmig fylkesting. For meg er det uforståelig at Frp ikke vil være med på dette viktige arbeidet, avslutter hun.