Ga 370.000 til Utøya

Under Utøya-leiren i helgen fikk AUF overlevert 370.000 kroner som Akershus Arbeiderparti har samlet inn til Utøya de siste årene. Pengene skal gå til en ny hytte kalt «Akershuset».

original_1478640871_9825766

AUF-leder Mani Hussaini og Hoda Imad, leder i AUF i Akershus, mottok pengene fra fylkesleder Sverre Myrli, og var selvsagt svært fornøyd med pengegaven. De forteller at gaven skal gå til «Akershuset», en av 8-10 nye bygninger som skal bygges på Utøya i åra framover. Hytta skal ha 16 sengeplasser, og er planlagt ferdig neste år.

AUF i Akershus mistet sju leirdeltakere 22. juli 2011, og har i årene etter vært sterkt preget av det som har skjedd. Fylkesleder Myrli er derfor glad for å kunne bidra til gjenoppbyggingen av øya.

– Etter det forferdelige som skjedde, bestemte AUF at øya skulle bygges opp igjen. Det var en stor oppgave både praktisk og moralsk. Da ideen om nye Utøya ble lansert synes vi det var fornuftig å bidra. Vi ser ikke noe annet som er mer fornuftig å bruke penger på, sier han til Romerikes Blad.

Gaven på 370 000 kroner er samlet inn fra fylkespartiet, partilag, fagforeninger og enkeltpersoner i Akershus. Under følger en oversikt over hvem som har gitt gaver. Vi takker alle som har bidratt!

Givere til "Nye Utøya - Akershuset" i kroner

 • Akershus Arbeiderparti                                         250.000
 • Skui og Tanum Arbeiderpartilag (Bærum)              1.000
 • Oppegård Arbeiderparti                                             4.000
 • Rælingen Arbeiderparti                                              5.000
 • Hakadal og Rones Arbeiderforening (Nittedal)      1.000
 • Nittedal Arbeiderparti                                                  1.000
 • Haslum partiavdeling (Bærum)                                  1.000
 • Vestby Arbeiderparti                                                   1.000
 • Ski Arbeiderparti                                                          2.500
 • Lørenskog Arbeiderparti                                            5.000
 • Sørum Arbeiderparti                                                 25.000
 • Eidsvoll Arbeiderparti                                                 5.000
 • Bærum Arbeiderparti                                                20.000
 • Nes Arbeiderparti                                                        5.000
 • Fet Trearbeiderforening                                             1.000
 • FLT Avdeling 6 Kjeller                                                 5.000
 • NTL Forsvaret Viken                                                   3.000
 • Fagforbundet Rælingen                                              1.000
 • Heismontørenes fagforening                                     1.000
 • Fagforbundet Nannestad                                         10.000
 • Region Øst Handel og Kontor                                   5.000
 • Samlet fra privatpersoner                                         15.500

Les mer i lørdagens utgave av Romerikes Blad