Fylkesrådets første tiltakspakke for Viken

Fylkesrådet i Viken har i dag lagt frem den første tiltakspakke for å hjelpe Viken-samfunnet i Korona-krisen. 

- Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Derfor er det så viktig vi alle stiller opp med det vi kan. Derfor vil fylkesrådet i dag legge fram en rekke tiltak, fra bedriftsintern opplæring til at vi framskynder de prosjektene vi kan for å holde hjula i gang. Mange bedrifter har krevende tider. Folk blir permitterte og står framfor usikre tider. Viken fylkeskommune skal gjøre sin del av jobben, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune. 

23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen. 

 Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over.  Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv.  

Arbeidet med tiltakene for næringslivet i Viken er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO i Viken. 

Flere tiltak kommer Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen understreker at flere tiltak vil komme framover. 

- Dette må ses på som første del av tiltakene Viken kommer med. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger på hvordan vi best mulig kan hjelpe, sier han. 

Han understreker viktigheten av å stå sammen i tiden som kommer for å løse de mange krevende utfordringene.  

- Det er i fellesskap vi løser de store utfordringene. Samhold og solidaritet er og blir viktig i tida fremover.Fylkesrådet vil invitere med alle partier i fylkestinget til samarbeid om tiltakene som skal komme, sier Ingebrigtsen.  

Du finner mer informasjon og liste over alle tiltakene her.