Frykter Høyre/Frp vil kutte i velferden

Høyres forslag om å fjerne formuesskatten har vært et stort tema i valgkampen. Det kommer imidlertid lite fram hvilke dramatiske konsekvenser dette kan få for velferden i kommunene.

Høyre og Frp kutter i velferd

I dag får Lørenskog kommune 65 millioner i velferdsinntekter fra formuesskatten. Fjerner Høyre-Frp-regjering formuesskatten, slik de har programfestet, vil dette kunne gå utover våre skoler, barnehager og eldre.

Høyre-Frp-regjeringen har brukt rekordmye oljepenger de siste fire årene. Ifølge regjeringens egne ekspertutvalg kan ikke dette fortsette. Vi må vise ansvarlighet og bruke pengene vi har til rådighet på de viktigste oppgavene. Skattekutt til de som har mest fra før, er ikke en slik oppgave.

Erna Solberg innrømmer at hun ikke vet om kutt i formuesskatten for Norges rikeste skaper nye arbeidsplasser, samtidig som hun ikke ser problemer med å fortsette å kutte formuesskatten og la nær 4.000 nye personer bli nullskatteytere.

Jeg ser problemer med det. Det samme gjør de fleste av landets ledende økonomer. De sier at kutt i formuesskatten ikke er riktig tiltak for omstilling og arbeidsplasser, og at kuttene vil føre til økt ulikhet.

Som ordfører frykter jeg at alle disse milliardene som kuttes fra kommunesektoren, ikke vil kunne kompenseres når oljepengebruken må ned. Bare i Oslo og Akershus får kommunene 4,5 milliarder i inntekter fra formuesskatten. Hvor skal regjeringen ta disse pengene fra når nesten hele det forventede overskuddet på nasjonalbudsjettene de neste årene allerede er bundet opp til tiltak for å innfri løftene som ligger i Nasjonal Transportplan, Langtidsplanen for forsvaret og prosentmålet for bistand?

I 2015 utgjorde inntektene Lørenskog kommune fikk fra formuesskatten 59 sykehjemsplasser eller 91 lærerstillinger i skolen. Det er altså ikke småbeløp vi snakker om.

Den offentlige pengesekken er ikke bunnløs. De neste årene vil vi skimte bunnen av sekken mye tydeligere enn vi har gjort på mange år. Dette sier regjeringen selv i sin egen Perspektivmelding. Pengene vi har til rådighet vil være begrenset, og vi må prioritere bruken av dem i sterkere grad enn det som hittil har vært nødvendig. Skal vi da bruke pengene på skattekutt til de som har mest fra før, eller skal vi bruke pengene på velferd for folk flest?

Jeg ønsker å bruke pengene på det siste. I mange tiår har dette vist seg å være et klokt valg. Dette har bygd Norge opp til et av verdens beste land å leve i, med trygghet og muligheter for alle, og med små forskjeller mellom folk. Det er viktig for meg.

Arbeiderpartiet sier «nei» til å bruke våre felles verdier på skattekutt og «ja» til å bruke dem på en god skole, et godt helsevesen og en god eldreomsorg.

Ragnhild Bergheim, ordfører Lørenskog (Ap)

Innlegget står på trykk i Romerikes Blad 29. august