Flertallet i fylkesutvalget i Akershus sier nei til Viken

Arbeiderpartiets gruppeleder Tonje Brenna er glad for at flertallet i fylkesutvalget i Akershus innstiller på nei til sammenslåing av Akershus, Østfold og Buskerud. Saken avgjøres endelig på ekstraordinært fylkesting mandag 5. desember.

dsc_3007
Det er Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Frp som utgjør flertallet som sier nei i fylkesutvalget, mens Høyre, Venstre og KrF ønsker å anbefale sammenslåing.   

Brenna mener en ny region på Østlandet uten Oslo blir meningsløs.

 -          Mange av oss reiser inn og ut av hovedstaten hver dag, og vi er en del av et felles bo- og arbeidsmarked. En ny region uten Oslo løser ingen av våre samfunnsutfordringer. Snarere tvert imot, sier Brenna 

Hun er glad for at flertallet i fylkesutvalget nå støtter opp om Arbeiderpartiets linje, og håper Fremskrittspartiet opprettholder sitt standpunkt i fylkestinget neste mandag.