Felles front mot anbudsutsetting av arbeidsrettet bistand

Vekstbedriften Nitor i Lørenskog advarte i Romerikes Blad i går kraftig mot at regjeringen setter arbeidsrettet bistand til svake grupper ut på anbud. Endringen kan ramme 12 000 brukere og Aps ordførere på Romerike gjør felles front mot regjeringen. – Dette er en blind tro på konkurranse som virkemiddel som vil ramme tusenvis av svake brukere, sier ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten.

original_1478640879_2274537

Til tross for massiv faglig motstand satte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson flere av attføringstiltakene ut på anbud.

- Dette ødelegger fagmiljøer som har kompetanse med å få brukere med utfordringer ut i arbeidslivet. Dette er lite klokt, ikke minst i dagens situasjon med sterkt økende arbeidsledighet, sier varaordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim.

Hører ikke på folk

90 % av høringsinstansene var imot forslaget fra regjeringen. Endringen ble likevel gjennomført mot bedriftene, kommunene, NHO og Arbeiderpartiet sine advarsler.

- Dette viser en regjering som ikke hører på folk og faginstanser, men som turer fram uavhengig av hva konsekvensene er, sier ordfører i Rælingen Øivind Sand.

Raserer tilbudet

Tore Svendsgaard, daglig leder i Vekstbedriften Nitor fra Lørenskog, advarte i går mot regjeringens politikk der Vekst- og attføringsbedrifter nå må konkurrere mot kommersielle aktører.

– Man oppretter anbud, får inn aktører som er inne i en periode, og i den perioden risikerer man at det offentlige tilbudet man har brukt mange år på å bygge opp, blir rasert i mellomtiden, sa han til Romerikes Blad i går.

Ber Eriksson snu

I dag møtte Aps ordførere i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog hos Nitor for å få innsikt i problemene endringen skaper. De reagerer sterkt på saken og sender et felles brev fra Aps ordførere på Romerike til statsråd Robert Eriksson og ber regjeringen snu før det er for sent.

Fakta

Vekst- og attføringsbedrifter har som formål å gi mennesker med ulike behov og forutsetninger en mulighet til å komme ut i arbeid. Nitor bistår arbeidssøkere i jakten på en jobb, og sysselsetter mennesker både internt på Nitor eller hos andre arbeidsgivere.