Et viktig valg - Husk å stemme!

De siste fire årene har jeg reist mye rundt i verden og møtt politikere i andre land.

Stem Arbeiderpartiet

De aller fleste er valgt av folket. Men valgene i en del land er gjennomført på høyst ulike måter. Noen steder er adgangen til å drive valgkamp fra de som ikke sitter i regjering sterkt begrenset. Aviser som skiver negativt om landets ledere, blir enten hengt ut som upatriotiske, eller mister adgang til å bli distribuert. 

Derfor er det ikke selve valget som gjør norsk demokrati annerledes enn i mange andre land. Det er valgkampen. Fri konkurranse om hvem som skal bestemme, og vår mulighet til å bruke ytringsfriheten sin til fordel for ett parti. Kanskje synes du det er irriterende når du ser vi snakker i munnen på hverandre og får litt for høy tenning i et valgstudio? Kanskje er du lei av løpesedler som deles ut på stasjonen eller når vi ringer på døra di? Husk da at kjernen i det det norske demokratiet er det samme som i idretten og lokalt kulturliv. De aller fleste valgmedarbeidere i de ulike partiene er frivillige. Helt uten å få betalt for det står opp klokka fem om morgenen for å koke kaffe, som du får sammen med en løpeseddel fordi de brenner for regjeringsskifte og bedre kollektivtrafikk.

Det er ikke så stor forskjell mellom de politiske partiene, sier mange. Det er riktig at det er mindre forskjeller enn i en del andre land. Likevel er små skritt i den ene eller andre politiske veien med på å styre Norge i ulike retninger. Mens Ap styrte gikk forskjellene mellom rike og fattige i Norge ned. Det er endret de siste fire årene. Med Høyre/Frp i regjering har de store kuttene i skatt gått til de med mest fra før. Når statens inntekter faller, er det ikke mulig å bruke mer penger på skole, eldre og helse. Da får vi høre fra Høyre/Frp at det ikke trengs penger, men kun bedre organisering. 

Da Ahus og andre sykehus fikk kutt som følge av budsjettetforliket mellomHøyre, FrP, KrF og Venstre i høst fikk vi høre at ingen ville merke det, fordi de ansatte skulle jobbe smartere. Godt mulig det, men kvaliteten i eldreomsorg og skolen er avhengig av at det er folk som jobber der som kan følge opp hver enkelt. Nytt utstyr til sykehus som for eksempel strålesenter på Ahus, krever penger fra felleskapet. Skal barna i et klasserom få mer personlig oppfølging trengs det flere lærere. For meg og Arbeiderpartiet er det viktigere enn skattekutt. 

Fredag skrev Romerikes Blad at det var dødt løp mellom Høyre og Ap. Det blir et utrolig spennende valg. Bruk stemmeretten. 

Anniken Huitfeldt

1. kandidat Akershus Arbeiderparti

Innlegget står på trykk i Romerikes Blad valgdagen 11. september