Et viktig valg for Norge

Arbeiderpartiet er imot Høyre/Frp-regjeringens kutt i formuesskatten. Det er fordi redusert formuesskatt har en svært usosial fordelingsprofil, samtidig som det ikke kan påvises at det skaper arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil prioritere skole, helse og eldreomsorg framfor skattekutt

Dette bekreftes både av Norges ledende økonomer og regjeringen selv. 

VG viste nylig at Norges rikeste har fått 160 ganger mer i skattekutt enn folk flest under Høyre/Frp-regjeringen. Samtidig har Høyre og Frp gjennomført en rekke usosiale kutt mot utsatte grupper, som å kutte i barnetillegget til uføre og fjerne gratis fysioterapi til kronisk syke og funksjonshemmede. Det er en målrettet politikk for økte forskjeller, som Arbeiderpartiet er imot.

Når vi også vet at flere står utenfor arbeidslivet, antall unge uføre øker, og mange kvalifiserte søkere ikke får lære- og studieplass, mener Arbeiderpartiet regjeringen burde prioritert annerledes. NRK viste tidligere i år at det ble skapt over fem ganger så mange jobber i privat sektor hvert år med Arbeiderparti i regjering som under Høyre/Frp. Vi mener milliardene regjeringen har brukt på skattekutt til Norges rikeste, isteden kunne blitt brukt målrettet for å sørge for å få flere i jobb og bedre velferd.

I tillegg har Høyre/Frp-regjeringen de siste årene økt bruken av oljepenger i et tempo som ikke er bærekraftig. Rapporter og dokumenter fra regjeringens eksperter peker på at utviklingen ikke kan fortsette slik. Prioriteringene vi gjør i fellesskap må gjøres annerledes.

Erna Solberg og Høyre har i denne valgkampen varslet nye milliardkutt i formuesskatten og åpner for å gjøre 4000 av Norges rikeste til nullskatteytere. Når Høyre i neste periode vil gi de 1600 rikeste i landet 1,7 millioner hver i skattekutt, mens folk flest ikke vil få en krone i formuesskattekutt, er det befriende ærlig om Høyres største prioritering. Men det er en politikk Arbeiderpartiet er imot.

Valget 11. september blir både et veivalg og verdivalg. For meg er reduserte forskjeller, økt trygghet i arbeidslivet og bedre eldreomsorg viktigere enn nye skattekutt til de som har mest.

Anniken Huitfeldt

Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet