Et trygt, seriøst og organsiert arbeidsliv

Her kan du lese Arbeiderpartiets forslag for et mer trygt, seriøst og organisert arbeidsliv

Arbeiderpartiet vil ha et trygt, seriøst og organsiert arbeidsliv
  • Fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser
  • Styrke retten til heltid og fortrinsretten til økt stilling
  • Doble fagforenignsfradraget til 7700 kroner i løpet av neste stortingsperiode.
  • Avvikle privatiseringsreformen "Fritt behandlingsvalg" og jobbe for mindre kommersialisering av pleie og omsorgstjenester.
  • Øke kommunenes innteker for å sikre skole, helse og eldreomosorg til alle, framfor skattekutt til de med mest fra før.
  • Regulere bemanningsbransen strengere
  • Fjerne muligheten til å ta i bruk nulltimerskontkrater og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag.