-Et sterkt lag mot økte forskjeller

Nominasjonskomiteens foreløpige forslag til stortingsliste

Bilde av Anniken Huitfeldt

Nominasjonskomiteen legger i dag fram sitt første forslag til liste for Akershus Arbeiderparti til stortingsvalget 2021. Lista toppes av tidligere statsråd Anniken Huitfeldt fra Ullensaker.

-Vi har fått inn mange gode forslag på kandidater. Nominasjonskomiteen har vektlagt en helhetlig liste, der alle deler at Akershus er godt representert. En liste med mye erfaring, men også med mange nye unge dyktige tillitsvalgte. Flere av kandidatene har minoritetsbakgrunn, det er tunge fagligpolitiske kandidater og de eldre er representert. Kandidatene på listen gjenspeiler det mangfoldet som Arbeiderpartiet skal representere, sier nominasjonskomiteens leder Are Tomasgard.

Kommunepartiene og AUF i Akershus har frist 16 oktober til å komme med endringsforslag til lista. Nominasjonskomiteen vil etter høringsfristen gå gjennom alt som er kommet inn av endringsforslag og legger frem sitt endelige forslag i slutten av oktober.

Nominasjonskomiteens første forslag til Stortingsvalgliste for Akershus Arbeiderparti 2021: 

1. Anniken Huitfeldt, Ullensaker

2. Sverre Myrli, Lillestrøm

3. Tuva Moflag, Nordre Follo

4. Åsmund Aukrust, Bærum

5. Mani Hussaini, Nordre Follo/AUF

6. Ragnhild Male Hartviksen, Asker

7. Tobias H. Linge, AUF/Bærum

8. Anita Patel, Lørenskog

9. Tonje Brenna, Ullensaker

10. Halvard Ingebrigtsen, Lørenskog

11. Lara Rashild, Nesodden/AUF

12. Ole Guttorm Brenden, Eidsvoll

13. Elly Frogner, Bærum

14. Roger Evjen, Aurskog-Høland

15. Runa Fiske, Lillestrøm/AUF

16. Øystein Slette, Enebakk

17. Grete Sjøli, Nes

18. Martin Lundvigsen, Vestby

19. Rita Hirsum Lystad, Frogn

20. Ståle Grøtte, Rælingen

21. Solav Abbas, Asker

22. Mohammed Malik, Lillestrøm

23. Iselin A. Olafsen, Nannestad/AUF

24. Harald Tyrdal, Lunner

25 Peggy Hessen Følsvik, Bærum