Enklere og raskere å reise i framtida

Akershus Arbeiderparti ble i går enige med de andre avtalepartnerne om en revidert Oslopakke 3. – Avtalen innebærer utbygging av en rekke kollektiv- og veiprosjekter i Akershus og Oslo, som vil gjøre det enklere, raskere og mer miljøvennlig å reise i framtida, sier Akershus Arbeiderpartis forhandler Tonje Brenna.

original_1478640904_8791645

Brenna er spesielt fornøyd med at viktige Akershus-prosjekter, som baneløsning på Nedre Romerike, ny riksvei 4 i Nittedal, Fornebubanen, Lysaker kollektivterminal og ny E18 vestkorridoren er i inne i avtalen.

- Dette er prosjekter som vil bedre framkommeligheten og gi innbyggerne i Akershus et mer effektiv transportsystem i framtida, sier hun

I tillegg legger hun vekt på miljø- og klimaperspektivet i avtalen som legger til rette for en kraftig satsing på kollektivtransport og reduksjon av luftforurensingen.

- Helheten i avtalen med økte midler til drift av kollektivtransport, rushtidsavgift, miljødifferensierte bompenger og utbygging av gang- og sykkelveier, vil legge til rette for miljøvennlig transport, reduserte utslipp og ren luft i både Oslo og Akershus i framtida, sier Brenna

Den reviderte Oslopakke 3-avtalen ble i går undertegnet av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre i Akershus og Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet de Grønne i Oslo.

For kommentarer kontakt Tonje Brenna, tlf: 97596690

Her kan du lese hele avtalen: