Enighet om Viken-budsjettet

Fylkesrådspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om et budsjettforlik for 2021. Budsjettforliket innebærer blant annet økt satsing på klima, utdanning, kollektivtrafikk og kultur samlet på 27 millioner kroner.

Av spesifikke ekstra bevilgninger kan det nevnes 10 millioner til omlegging til fossilfrie kjøretøy, og maskiner og ladeinfrastruktur, 5 millioner til fagfornyelsen og 2,4 millioner til Østfold kollektivtrafikk for å reversere forslaget om å prisøkning for enkeltbilletter kjøpt i app. Det blir også inntak av flere lærlinger i fylkeskommunen.

Gruppelederne for alle de fem partiene er fornøyd med at det er et samlet flertall for et felles rødgrønt Viken-budsjett og økonomiplan.

Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Fredriksen takker samarbeidspartnere for gode konstruktive forhandlinger om veien videre for Viken fylkeskommune, og legger til:

-Jeg er veldig fornøyd med at vi har samlet flertall for et budsjett som sørger for trygg økonomisk styring, mer rettferdighet og legger til rette for klimahandling for et grønnere Viken.

Fylkesråd for finans og administrasjon Halvard Ingebrigtsen er godt fornøyd med at det nå har kommet fram til enighet om budsjettet.

-Endringene er i tråd med hovedretningen i fylkesrådets budsjett.  De forsterker viktige områder som blant annet klima og kompetanse. Det gir stabil styring og bidrar til trygghet for både våre innbyggere og ansatte, avslutter han.