Derfor bør du stemme Arbeiderpartiet

Om du er direktør eller ufør, vanlig arbeidstager eller pensjonist, så får du – i Norge – gratis kreftbehandling i verdensklasse.

Arbeiderpartiet prioriterer helse foran skattekutt

Selv bor jeg fint og trygt i Asker med fast jobb og god inntekt. Men da legen i vår ga meg den skremmende beskjeden, fikk også jeg erfare hvor sårbare vi alle er. Og at alle kan få behov for en velferdsstat som stiller opp.

Du bør stemme Ap for at vi fremdeles skal kunne ha det slik i Norge. Det er nemlig ikke selvsagt.

Ingen ønsker et helsesystem som i USA, men vårt system krever at vi alle yter vår lille skjerv for å beholde det. I form av nok skatt, rettferdig fordelt. Ellers vil det forvitre.

Nye, dyre behandlingsmetoder og medisiner kommer stadig til. Allerede ser vi hjerteskjærende eksempler på syke som ikke får tilgang til disse. Årsaken er alltid den samme: Felleskassa har begrenset budsjett. Og utgifter henger sammen med inntekter.

Derfor hviler det stort ansvar på partier som svekker inntektene til felleskassa, og driver valgkamp på å fortsette slik.

Unges psykiske helse og skolebarnas behov for å bli sett og fulgt opp krever også at vi voksne evner å prioritere.

Ap-krafttaket for skolehelsetjeneste og flere lærere er troverdig, fordi vi er ærlige på at det må betales.

«Men det går jo bra i Norge», sies det. Jo da, flaks med kronekursen har hjulpet. Sammen med en oljepengebruk selv regjeringspartiene varsler at ikke kan fortsette. Da må skattekutt betales med færre lærere, omsorgsarbeidere og blåreseptmedisiner.

Våre pensjonister, skolebarn og arbeidsledige ingeniører trenger en regjering som prioriterer helse, skole og eldreomsorg.

Og ser behovet for 300.000 flere og klimavennlige arbeidsplasser på ti år, med en plan for å lykkes. En slik regjering krever et stort, styringsdyktig Ap.

Det er alvor nå.

Elin Heio Kobro

leder i Asker Ap

Innlegget stod på trykk i Budstikka 1. september