Arbeiderpartiet størst på ny Akershus-måling

Arbeiderpartiet går frem 2,4 prosentpoeng til en oppslutning på 30,8 %. Det gir 6 mandater på en ny Akershus-måling InFact har gjort for MDG.

Arbeiderpartiet størst i Akershus

Høyre og Fremskrittspartiet går tilsammen tilbake nesten 10 prosentpoeng og mister 3 mandater i Akershus på målingen. 

- Folk i Akershus reagerer på at Høyre og Frps største prioritering i regjering har vært skattekutt til de med mest fra før.  Når jeg er rundt på på husbesøk og stand, får jeg mange tilbakemeldinger om at de er enig med Arbeiderpartiet at det er viktigere å prioritere en god skole og en trygg eldreomsorg, sier Arbeiderpartiets 1. kandidat Anniken Huitfeldt.

Målingen viser imidlertid at det blir svært jevnt om mandatene i Akershus. Arbeiderpartiets Mani Hussaini har sistemandatet med kun 600 stemmer foran Fremskrittspartiets tredjekandidat.

- Det er kun valgresultatet som teller. Nå må vi mobilisere i valgkampen for å få folk til gå og stemme på oss. Hver eneste stemme vil telle i Akershus, avslutter Huitfeldt.

Målingen viser følgende resultat:

 • Arbeiderpartiet 30,8 % (+2,4). Mandater:  6 (+1) 
 • Høyre 27,5 % (- 6,4). Mandater 5 (-2)
 • Fremskrittspartiet 13,8 %. Mandater: 2 (-1)
 • Senterpartiet 6,4 %. Mandater: 1 (+1)
 • Venstre 5,3 %. Mandater: 1 (-)
 • SV 4,8 %. Mandater: 1 (+1)
 • MDG 3,5 (+0,4). Mandater: 0 (-)
 • KrF 2,7 8 (-0,5)
 • Rødt 2,6 (+1,7). Mandater: 0 (-)
 • Andre partier 2,8 (+1,5)
 • Faktaboks 
 • Utfører                      InFact Norge AS Populasjon     
 • Akershus, innbyggere +18 år 
 • Antall intervjuer        1.018
 • Vekting                     Kjønn, alder, bosted og kommunevalg 2015
 • Feilmargin                Maksimalt +/- 3,1 %-poeng, gjelder totalutvalget
 • Metode                     InFact automatiske telefonintervjuer
 • Periode                    3. august 2017  

Målingen ble først omtalt i Budstikka 11. august

Akershus Arbeiderparti vil takke Miljøpartiet de Grønne for muligheten til å publisere målingen.