Arbeiderpartiet størst i Akershus

Første stortingsmåling for Akershus er klar. Høyre/Frp går samlet ned 9,1 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet øker med 2,3 prosentpoeng og ett mandat.

Arbeiderpartiet størst i Akershus

Arbeiderpartiet er med det største parti i Akershus. Målingen viser at mandatfordelingen i Akershus skifter fra 11-5 borgerlig i 2013 til 9-7 til partier som ønsker ny regjering i denne målingen

- Dette viser at folk i Akershus har fått nok av Høyre/Frp-regjeringens skattekutt til de med mest fra før. Folk vi ha regjeringsskifte, sier toppkandidat Anniken Huitfeldt.

Arbeiderpartiet vil istedet skape flere jobber og prioritere fellesskapsløsningene.

- For oss er det viktigere med en god skole og en trygg eldreomsorg enn nye skattekutt. Vi vil ha tidlig innsats og flere lærere i skolen, og alle eldre skal være trygge på at de får en sykehjemsplass når de trenger det, sier Huitfeldt.

Målingen viser følgende mandatfordeling på distriktsmandatene med endringer fra 2013 i parentes:

  • Arbeiderpartiet 6 (+1)
  • Høyre 5 (-2)
  • Frp 2 (-1)
  • Sp 1 (+1)
  • SV 1 (+1)
  • MDG 1 (+1)
  • Venstre 0 (-1)
  • KrF 0 (-)
Flertall for ny regjering