Arbeiderpartiet prioriterer skole og kollektivt

- Jeg er skuffet over at det borgerlige flertallet ikke er mer ambisiøse for å styrke skolen, skaffe flere lærlingplasser, og få ned klimagassutslipp og forurensing, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Tonje Brenna.

dsc_3026

I dag blir neste års budsjett for Akershus vedtatt. Selv om mye går bra i skolen i Akershus, mener Brenna det må tas sterkere grep for å skaffe flere lærlingplasser og bedre elevenes psykososiale miljø. 

 - Vi at det er færre elever på yrkesfag som fullfører utdanningen sin i Akershus enn i sammenlignbare fylker. Arbeiderpartiet vil derfor ansette lærlingkoordinatorer på skolene, som kan bistå elevene med å skaffe lærlingplasser.  Vi vil også at elevene skal ha tilgang til helsesøster, miljøteam eller psykolog i hele skoletiden, slik at vi senker terskelen for å ta kontakt om man sliter litt, sier hun. 

Brenna vil også ha sterkere miljø- og kollektivsatsing enn hva de borgerlige legger opp til. 

 - Vi ønsker å innføre et karbonregnskap, som viser utslipp og potensial for utslippskutt i hver sektor, på samme måte som i Oslo. I tillegg foreslår vi flere sykkelparkeringer, billigere ungdomskort og raskere progresjon i bygging av gang- og sykkelveier, sier hun. 

Det viktigste grepet for å bedre tilbudet til innbyggerne i Akershus mener Brenna imidlertid er å gi Norge en ny regjering. 

 - Med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville Akershus fylkeskommune hatt 85 millioner kroner mer å rutte med, fordi Arbeiderpartiet ikke prioriterer skattekutt til med mest fra før. Da kunne vi virkelig ha bedret skolen, kollektivtrafikken, tannhelsetilbudet og mye annet, avslutter hun.