Arbeiderpartiet prioriterer kollektivtrafikken

- Buss, tog og bane må bli den enkleste måten å komme seg fram på, vi må få ned køene og redusere forurensningen. Kollektivtrafikk er derfor vår hovedprioritering i budsjettet, sier gruppeleder for Akershus Ap Tonje Brenna.

original_1478640758_7359061

Arbeiderpartiet foreslår blant annet halvtimesavganger på Nesoddbåten, færre soner i Follo, billigere ungdomskort, matebuss mellom Hurdal og Eidsvoll, flere innfartsparkeringer og forsøk med stillesoner på Ruters busser i de mest trafikkerte områdene. I tillegg foreslås det 5 millioner ekstra til sykkelparkering

- Sykling er bra for både helse, miljø og framkommelighet. Vi må derfor gjøre det enklere og tryggere å parkere sykkelen ved tog, båt- og bussholdeplasser, sier Brenna.

Brenna er også opptatt av å styrke kollektivtilbudet i utkantstrøk. Arbeiderpartiet vil derfor at det skal utredes om en ordning med bestillingstransport, gjennom fastlagte ruter i utkantstrøk, kan bedre kollektivtilbudet i distriktene.

- Skal det være attraktivt nok å bruke kollektivtrafikk, må det også i spredtbygde strøk ha en viss frekvens, avslutter hun.