Arbeiderpartiet med kollektivløft for Akershus

Arbeiderpartiets foreslår i alternativt statsbudsjett et stort løft for utbygging og drift av kollektivtrafikk rundt storbyområdene. – Nå må regjeringen og støttepartiene følge opp, sier Tonje Brenna, gruppeleder for Akershus Ap

original_1478640902_0719392

I det alternative budsjettet som ble presentert fredag, vil Arbeiderpartiet prioritere utbygging av kollektivtrafikk og sykkeltraseer rundt storbyområdene, og foreslår blant annet at staten skal bidra med inntil 70% av kostnadene til bygging av Fornebubane og t-bane til Ahus og Lillestrøm/Kjeller.

- Buss, tog og bane må bli den enkleste måten å komme seg fram på, vi må få ned køene og redusere forurensingen. Det er gledelig at Arbeiderpartiet nasjonalt vil hjelpe oss med dette, sier Tonje Brenna.

Hun er også positiv til at Arbeiderpartiet foreslår å bevilge 10 milliarder ekstra over ti år til klima- og kollektivtiltak i storbyområdene.

- Vårt mål er at all vekst i persontransport skal tas med kollektivt, sykkel og gange. Det er helt nødvendig for å få ned klimagassutslippene, og legge til rette for et framtidsretta lavutslippssamfunn, avslutter hun.

Les hele Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett her: Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2016