Arbeiderpartiet med 14 av 22 ordførere i Akershus

14 av 22 ordførere som er blitt valgt i Akershus etter kommunevalget er fra Arbeiderpartiet. I tillegg har vi tre varaordførere der andre partier har ordføreren, noe som gjør at Arbeiderpartiet er i posisjon i 17 av 22 kommuner.

original_1478641377_8558588

Konstitueringene etter valget i kommunene i Akershus er nå klare, og det gir et godt utgangspunkt for å styre kommunene i Akershus med sosialdemokratisk fellesskapspolitikk. Vi må rundt 40 år tilbake i tid for et valg der Arbeiderpartiet har vunnet like mange ordførerposter i Akershus. 

Arbeiderpartiet har etter valget ordføreren i 9 av 13 kommuner på Romerike, 5 av 7 kommuner i Follo, og 0 av 2 i Vestregionen. Arbeiderpartiet vant ordføreren fra Høyre i Ski, Enebakk og Vestby, mens vi den tapte den til Høyre i Sørum. I Eidsvoll ønsket sittende ordfører Einar Madsen trappe ned til varaordfører av helsegrunner, noe som medførte at Senterpartiet tok over ordførerposten i et rødgrønt samarbeid. I tillegg fortsetter Arbeiderpartiet med varaordføreren i Hurdal og Frogn.  Arbeiderpartiet er i opposisjon i Asker, Bærum, Oppegård, Sørum og Ullensaker.

Dette er oversikten over de 14 kommunene Arbeiderpartiet har ordføreren i.

Aurskog-Høland: Roger Evjen (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti samarbeide.

Enebakk: Øystein Slette (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne samarbeider

Fet: John Harry Skoglund (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti samarbeider

Gjerdrum: Anders Østensen (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti samarbeider.

Lørenskog: Ragnhild Bergheim (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Lørenskog i Våre Hjerter og Venstre samarbeider.

Nannestad: Hans Thue (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti samarbeider.

Nes: Grete Sjøli (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti samarbeider.

Nesodden: Nina Sandberg (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet de Grønne samarbeider.

Nittedal: Hilde Thorkildsen (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet,  Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne samarbeider.

Rælingen: Øivind Sand (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet fikk rent flertall med 59 % oppslutning i valget.

Skedsmo: Ole Jacob Flæten (Ap) fortsetter som ordfører. Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti samarbeider.

Ski: Tuva Moflag (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti samarbeider.

Vestby: Tom Anders Ludvigsen (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Venstre og Bygdelista samarbeider.

Ås: Ola Nordal (Ap) er ny ordfører. Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre Sosialistisk Venstreparti, og Rødt samarbeider.