Akershuselevene må få gratis vaksine mot meningokokk

Folkehelseinstituttet anbefaler ungdom i alderen 16–19 år å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse, fordi ungdom i denne aldersgruppen har høyest forekomst av meningokokksykdom.

torunn ny

Arbeiderpartiet forsøkte tidligere i år å få med seg de borgerlige partiene i fylkestinget i Akershus på å gi elevene i våre videregående skoler tilbud om en slik gratis vaksine, men de valgte da å ikke støtte dette. 

De siste fem årene har det vært 24 sykdomstilfeller som kunne vært forebygget med slik vaksine i denne aldersgruppen. Skoleelever som deltar i russefeiring har særlig høy risiko for smitte, men også i situasjoner hvor ungdommen er tett på hverandre, som for eksempel obligatoriske skoleekskursjoner. Derfor bør vaksinen også tilbys elever i VG2.   

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å vite om det. Få av disse blir syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kommer bakteriene over i blodet. Derfra kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet og skade viktige organer. Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen, dør.   

Elevene i Akershus må i dag betale for vaksinen selv. De færreste elever i denne aldersgruppen prioriterer en vaksine som koster mellom 450 og 800 kroner. For oss politikere er det et spørsmål om å prioritere. Arbeiderpartiet vil derfor i forslag til budsjett for neste år foreslå at fylkestinget gir sin støtte til å tilby en slik gratis vaksine til alle elever og lærlinger som ønsker tilbudet. Det utgjør en forsvinnende lav kostnad i forhold til hva det vil koste å ha kun èn elev innlagt på sykehus og konsekvensene det bringer med seg i kjølvannet av et utbrudd.   

 Torunn Skottevik 

 Fylkestingsrepresentant Akershus Arbeiderparti   

Innlegget stod på trykk i Romerikes Blad 1. desember 2016