Ap vil gi 228 millioner mer til Akershus-kommunene

Arbeiderpartiet vil i sitt alternative statsbudsjett gi 228,4 millioner mer til kommunene i Akershus. For Arbeiderpartiet er det viktigere med en god skole, trygg eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester i kommunene, enn skattekutt til de med mest fra før.

alt budsjett jonas gahr støre_1478780516_4790428

Arbeiderpartiets alternative budsjett skal bidra til flere i arbeid, bedre velferd, lavere utslipp av klimagasser, en mer bærekraftig økonomi og mindre forskjeller. Da trengs det tydelige prioriteringer. 

I tillegg til 228,4 millioner til kommunene i Akershus, foreslår Arbeiderpartiet 85 mer til Akershus fylkeskommune og 700 millioner mer til kollektivtrafikk i storbyområdene gjennom bymiljøavtaler. Dette skal blant annet skal gi ny Fornebubane og Romeriksbane, med opptil 70 % statlig finansiering.

Arbeiderpartiet foreslår også 19,4 millioner mer i bevilgninger til idrettsanlegg i Akershus, 2,4 millioner for næringsrettede midler til regional utvikling i Akershus for å skape flere arbeidsplasser, og 2 millioner til OscarsborgOperaen

Les hele budsjettet her (pdf-link)

Oversikt over hvor mye mer hver kommune i Akershus får med Arbeiderpartiets forslag:

Vestby: 6,187 millioner

Ski: 11,318 millioner

Ås: 6,878 millioner

Frogn: 5,809 millioner

Nesodden: 6,698 millioner

Oppegård: 10,415 millioner

Bærum: 52,117 millioner

Asker: 24,932 millioner

Aurskog-Høland: 5,738 millioner

Sørum: 6,568 millioner

Fet: 4,082 millioner

Rælingen: 6, 300 millioner

Enebakk: 3, 926 millioner

Lørenskog: 13, 075 millioner

Skedsmo: 19, 194 millioner

Nittedal: 8, 581 millioner

Gjerdrum: 2, 416 millioner

Ullensaker: 12, 394 millioner

Nes: 7,415 millioner

Eidsvoll: 8,807 millioner

Nannestad: 4, 440 millioner

Hurdal: 1,154 millioner

Totalt Akershus-kommunene: 228,445 millioner