Ap sier nei til Høyre/Frps skolekutt

Arbeiderpartiet vil prioritere kollektivtrafikk på Nedre Romerike

Arbeiderpartiet vil ha en videregående skole i Akershus hvor alle elever får god oppfølging, opplever læring og trives. Vi må få flere til å fullføre fagbrev eller studiekompetanse, slik at de kan være en del av framtidas arbeidsliv. Derfor er det å gå i feil retning når de borgerlige partiene i Akershus med Høyre og Frp i spissen går inn for å kutte i neste års utdanningsbudsjett. Skolekuttet er usosialt og rammer spesielt yrkesfag og elevene som har mest behov for oppfølging. Høyre og Frps fagre skoleløfter i valgkampen virker nå som en fjern drøm

Arbeiderpartiet har større ambisjoner for våre ungdommer enn som så. Vi fjerner derfor hele skolekuttet i vårt budsjettforslag.  I Akershus ville det gitt 6,7 millioner mer til de videregående skolene i 2018.  I tillegg vil vi fjerne det foreslåtte kuttet til skoleutvikling. Dette er midler som brukes til å utvikle klasseledelse og forbedre pedagogikk. Det er trist at Høyre/Frp ikke ser verdien i å prioritere skoleutvikling, slik at vi kan gi elevene i Akershus den mest oppdaterte og beste undervisningen.

Arbeiderpartiet viser med vårt budsjettforslag at vi følger opp vårt skoleløfte: Vi vil ha flere lærere, ikke færre. Vi vil styrke støtteapparatet rundt elevene, ikke svekke det. Og vi vil ikke minst ha målretta innsats for å skaffe flere lærlingplasser gjennom yrkesfagsatsing, lærlingkoordinatorer på skolene og ved at fylkeskommunen bruker sin eier- og innkjøpsmakt. Det er dette skolen og elevene i Akershus trenger. Ikke nye kutt fra Høyre og Frp.

Tonje Brenna

Gruppeleder Akershus Arbeiderparti