Ap gjør et nytt forsøk på å oppheve Viken

- Valget har gitt et nytt stortingsflertall med KrF på vippen. Det nye Stortinget må derfor snarest mulig avklare om det fortsatt er flertall for region Viken, sier Akershus Arbeiderpartis fylkesleder Sverre Myrli.

Sverre Myrli

Arbeiderpartiets nyvalgte stortingsrepresentanter fra Akershus, Østfold og Buskerud, vil derfor allerede før Stortinget samles 2. oktober legge fram et forslag om å oppheve tvangssammenslåingen av de tre fylkene.

- Det var en fryktelig dårlig ide å slå sammen disse tre fylkene til en dysfunksjonell region fra Halden til Hallingskarvet med Oslo som en enklave i midten. Allerede 20. oktober skal det avholdes et felles fylkestingsmøte med de tre fylkene. Det haster derfor å få en avklaring hva det nye Stortinget mener om Viken, sier Myrli.

Myrli håper det nye Stortinget vil høre på vedtakene fra de tre fylkestingene.

- Fylkestingene i Østfold, Akershus og Buskerud har sagt nei til en ny stor region, kun basert på nye grenser, med stor usikkerhet rundt framtidige oppgaver.  Så lenge en ny regionreform ikke gir vesentlige nye oppgaver eller gjør noe med grensen mellom Oslo og Akershus, bør de tre fylkene bestå som idag, avslutter han.

Vedlagt er forslaget Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra Akershus, Buskerud og Østfold legger fram: