Anniken Huitfeldt innstilt som leder av utenrikskomiteen

Akershus Arbeiderpartis stortingsrepresentanter er plassert i komiteene for utenriks/forsvar, transport, utdanning, energi/miljø og helse/omsorg. Anniken Huitfeldt og Sverre Myrli blir fraksjonsledere.

Anniken Huitfeldt leder av utenrikskomiteen

Her er oversikten over plasseringen av Akershus Arbeiderpartis innvalgte representanter:

Utenriks- og forsvarskomiteen: Anniken Huitfeldt (leder av komiteen)

Transportkomiteen: Sverre Myrli (fraksjonsleder for Arbeiderpartiet)

Utdanningskomiteen: Nina Sandberg

Energi- og miljøkomiteen: Åsmund Aukrust

Helse- og omsorgskomiteen: Tuva Moflag

Ta gjerne kontakt med representantene om du har innspill til dem.

Akershus Arbeiderparti gratulerer og ønsker lykke til!