Anniken Huitfeldt gjenvalgt til Arbeiderpartiets sentralstyre

På landsmøte i helgen ble Anniken Huitfeldt fra Ullensaker gjenvalgt som sentralstyremedlem og leder av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet.

Anniken Huitfeldt gjenvalgt til sentralstyret

- Nå er programmet vedtatt og vi er klar for å starte valgkamp. Nå må vi få fram våre viktigste saker: Et trygt arbeidsliv, en god skole og en trygg alderdom. For oss er det viktigere enn nye skattekutt til de med mest fra før, sier hun.

Akershus Arbeiderparti hadde 25 delegater på årsmøte, og av vedtakene som var viktige for Akershus Arbeiderparti nevnes:

- Ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå

- At staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene

- Forsterka innsats for et trygt og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping.

- Innføre en bemanningsnorm, hvor minst halvparten av de som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere og ansette flere barne- og ungdomsarbeidere.

- Grunnlovsfeste allemannsretten, slik at alle sikres tilgang til naturen.

Les mer om vedtak fra landsmøte her