- Valget står mellom fellesskap og forskjeller

Velferdspolitikken er Arbeiderpartiets viktigste sak fram mot valgene i 2019 og 2021, fastslo Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre i sin tale til landsstyret.

Jonas Gahr Støre på scenen under Aps landsstyremøte februar 2019

- Med Venstre og KrF i regjering har prosjektet fått en skarpere blåfargeDet er Høyre og Fremskrittspartiets politikk som gjennomsyrer plattformen og som nå sikres flertall. Derfor vil de to årene foran oss handle om fellesskap og forskjeller – om vi skal gjøre mer eller mindre sammen, om vi skal drive fra hverandre eller bevare et samfunn med små forskjeller og høy tillit, påpekte Støre.

Støre trakk fram fire skillelinjer i velferdspolitikken der mange av de klareste forskjellene mellom høyresiden og venstresiden kommer fram.

Den første uenigheten står om organiseringen av velferden. Høyresiden privatiserer velferden, og den nye regjeringserklæringen heier blant annet fram aktører som Aleris, som nå har en fjerdedel av markedet for privat omsorg i Norge.

- Vi satser på vår felles velferd fordi ingen internasjonale konsern skal få sugerør ned i statskassa. Vi er imot konkurranse på ansattes lønninger og pensjoner.  Vi ønsker god velferd for alle – uavhengig av tykkelsen på lommeboka, sa Støre.

For det andre går uenigheten på finansieringen av velferden, hvor høyresiden prioriterer skattekutt foran velferd. I kommuneøkonomien prioriterte Arbeiderpartiet i 3,5 milliarder kroner mer til velferd i 2019, og i motsetning til regjeringen holder Ap løftet om 12 milliarder kroner mer til sykehusene.

Det tredje uenighetspunktet er ambisjonsnivået i velferden. – Høyresiden sier at tiden for store velferdsreformer er over. Vår politikk er skolemat til alle elever på alle skoler, tannhelsereform for de unge, tjenestepensjon fra første krone, og en bedre skoleettermiddag for alle, sa Støre.

For det fjerde er det innretningen på velferden uenigheten står om. Høyresiden prioriterer kontantytelser og øremerkede midler til de fattige. For eksempel vil 80 kroner mer i barnetrygd spises opp av 150 kroner mer for barnehageplass. Arbeiderpartiet prioriterer heller flere barnehageplasser og billigere plasser.  

- Til sjuende og sist handler valget om rent konkrete prioriteringer: Skal vi ha skattekutt eller gratis aktivitetsskole og tjenestepensjon fra første krone?  Skal vi investere mer i omsorg for våre eldre - eller satse på privatisering av velferden etter svensk modell i kommunene? Skal vi fortsette å høste fordeler av ny teknologi for å behandle sykdom og sikre gode medisiner til alle - eller erklære full stopp i bioteknologien ved å føre en kvinnefiendtlig politikk som fører til økte forskjeller?

- For Arbeiderpartiet er svaret klart: vi vil ha bedre velferdstjenester for alle, sa Støre.