- Hvor blir det av regjeringens nasjonale TT-ordning?

Fylkestinget i Akershus vedtok i dagens fylkestingsmøte at personer som har fått støtte med dagens transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordningen), får beholde denne fram til 30. juni i påvente av en nasjonal ordning.

original_1478640916_5524175

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Jan Sandal har lenge vært en pådriver for en bedre overgangsordning for TT-ordningen. Bakgrunnen for dagens sak i Akershus fylkesting er at Likestillings- og diskrimineringsnemnda har kommet fram til at fylkeskommunens praksis med å prioritere bestemte grupper funksjonshemmede uten å gjøre en individuell vurdering strider med likestillings- og diskrimineringsloven.

- Arbeiderpartiet har i denne saken vært opptatt av at de brukerne som allerede har fått vedtak, må ha forutsigbarhet. Vårt primære standpunkt var at som har fått vedtak, skulle få beholde de ut vedtaksperioden. Vi er likevel glade for at flertallet ble med på at de i alle fall skal få beholde vedtaket fram til 30. juni 2017, sier Sandal.

Sandal mener at regjeringen har somlet i saken, og at de snart må komme på banen med en nasjonal TT-ordning.

- Dette dreier seg om at noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet skal ha mulighet til å komme seg rundt i hverdagen, uavhengig av størrelse på lommeboka. Her må regjeringen handle raskere, sier han.