- Hver time teller

Fylkestingsrepresentant Ina Libak er bekymret over at mange skoler i Akershus ikke fyller lærerløse timer med vikarer, og mangler rutiner for å håndtere lærerfravær. - Arbeiderpartiet er opptatt av dette må ta tas tak i med en gang, sier hun

original

Arbeiderpartiet tok i 2014 initiativ til å gjennomgå om elvene i den videregående skolen i Akershus fikk det undervisningstimer de har krav på, og om skolene satte inn vikarer ved lærerfravær. En ny forvaltingsrevisjonsrapport viser at skolene mangler gode rutiner for vikarbruk og at mange elever ikke får det årstimeantallet med undervisning de har krav på.

Libak synes funnene i rapporten er alvorlige og må tas tak i med en gang.

- Vi kan ikke sitte å se på at mange elever i Akershus-skolen ikke får den undervisningen de har krav på, samtidig som mange elever dropper ut av videregående. Skolene må få på plass rutiner for å fylle timene med faglig innhold, ser hun.