- Hårreisende arrogant av Sanner

- Dersom Aftenpostens artikkel om at Akershus tvangssammenslås med Østfold og Buskerud stemmer er det hårreisende. Jeg forventer at en Ap-ledet regjering ikke tvinger dette igjennom, sier Akershus Arbeiderpartis gruppeleder Tonje Brenna

tonje
Brenna klarer ikke se logikken bak den nye regionen Høyre/Frp-regjeringen foreslår. 

 -       En ny storregion rundt Oslo, uten Oslo, er helt meningsløs. At Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen, med tvang og uten nye oppgaver, er enda mer meningsløst, sier Brenna

 Fylkestinget og nesten alle kommunene i Akershus har sagt nei til at Akershus slås sammen med Østfold og Buskerud. En meningsmåling gjort av NRK i oktober viste også klar motstand mot en slik sammenslåing blant befolkningen i Akershus, Likevel foreslår Høyre/Frp-regjeringen å overkjøre de lokale vedtakene.

 -       Sanner bryter med lokale vedtak, folkeviljen og hans eget Bærum Høyre. Stortinget må si nei til dette. Jeg forventer at en ny Ap-ledet regjering ikke tvinger dette igjennom, avslutter Brenna