Styremedlem

Ole Guttorm Brenden

Ole Guttorm Brenden

Ole Guttorm Brenden jobber i Fellesforbundet og er nestleder i Eidsvoll Arbeiderparti. Han er 10. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.