Representant

Jan Sandal

Jan Sandal er fra Asker. Han er pensjonist, og har lang erfaring fra ulike lederposisjoner i det offentlige. Jan står spesielt på for å bruke fjorden som transportåre, innovasjon og for å ta vare på strandsonen, slik at alle skal ha tilgang.