Representant

Jan Sandal

Jan Sandal

Aps visjon om «først skape, så dele» og «alle skal med» er viktig for meg. Det betyr at vi i Asker må sørge for toppkvalitet i utdannings- og velferdstjenester, sikre gode veier og attraktiv kollektivtransport som binder kommunen sammen, og god styring slik at vi klarer å balansere utbygging og vern. Flere kortreiste arbeidsplasser er viktig, og at disse kommer alle hoveddeler av kommunen til del. Kampen mot større forskjeller er en sentral oppgave. Vi må sikre at det blir varierte miljøer rundt de utpekte sentrene, både med god service og et boligtilbud som også folk med vanlige inntekter, kan ha tilgang til. Kommunen må drive en aktiv bolig- og sentrumspolitikk som følger opp dette. Jeg er utdannet samfunnsøkonomi og geograf. Jeg har i en årrekke vært faglig leder på departementsnivå og i en fylkeskommune innenfor samfunns-planlegging og næringsutvikling. Jeg har vært medlem i fylkestinget i de to siste periodene, og arbeidet særlig med kultur, næringsutvikling og samferdsel. I forrige periode var jeg vara til både oppvekst- og teknikk/kulturkomiteen i kommunen. I denne perioden har jeg vært i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg har sittet i styret for partilaget bl.a. som nestleder, og har også vært leder for programarbeidet i flere omganger. Jeg har i mange år vært medlem av menighetsråd. Jeg er gift, har tre barn og seks barnebarn.