Representant

Amund Kjernli

Amund Kjernli

Bli bedre kjent med Amund Kjernli:

Amund Kjernli er bosatt i Ski og sitter i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse på fylkestinget. Han har tidligere vært både ordfører og gruppeleder for Ski Arbeiderparti.