Representant

Terje Granerud

Terje Granerud

Terje Granerud er nestleder i Akershus Arbeiderpartis fylkestingsgruppe og er bosatt i Rælingen kommune.
Han har tidligere vært stortingsrepresentant (1981 - 1989) og ordfører i Rælingen (2003 - 2007).