Fylkestingskandidat

Morten Lafton

Morten Lafton

Fødselsår: 1974. Sivilstand: Gift med Bodil M. Ø. Lafton. Familie: Felles datter i barneskolealder. Bodil har en sønn og en datter i tidlig voksenalder. Utdanning/kompetanse: Handelskole, Befalskole – 5 år i forsvaret (1993-1998) med FN-tjeneste i Libanon i 1997. Politihøgskolen 1998-2001. Arbeid: Politioverbetjent/Politikontakt ved Gran og Lunner lensmannskontor.– Har jobbet i Oslo sentrum og i Hønefoss. Deltok i Norges bidrag i Middelhavet 2017. Han har hovedsakelig jobbet med forebygging, barn og unge, og har lang erfaring med samarbeid politi-skole-barnevern. Interesser på fritiden: Jakt, to hunder og familien. Trener også litt, men er her mosjonist. Politisk erfaring: Har sittet i kommunestyret i to perioder og formannskapet en periode. Viktige politiske områder: Morten er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår på Jevnaker. Hvordan vi i sammen skal jobbe for et inkluderende, trygt og sterkere fellesskap for alle. Et sterkere fellesskap som gir alle en meningsfull hverdag med arbeid, gode skoler for barna, gode fritidstilbud, at vi får hjelp når vi trenger det og en verdighet i eldreomsorgen. Helhetlig forebyggende arbeid er nøkkelen til et godt og inkluderende samfunn. Hva kjennetegner ordførerkandidaten?: Morten er blid, målbevisst, ansvarlig og rettferdig. Han er svært samfunnsengasjert og har to perioder i kommunestyret bak seg. I tillegg er gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og tydelige lederegenskaper ord som beskriver Morten.