Fylkestingskandidat

Øystein Slette

Øystein er lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole, gruppeleder for Enebakk Ap i kommunestyret og nestleder i Akershus Ap. .

Øystein Slette

Politikk er alt, fordi politikk bestemmer hvordan samfunnet vårt skal bli. Like muligheter og rettferdig fordeling er for meg målet med all politikk, og hva som til enhver tid er den viktigste saken varierer etter hvor fokuset trengs mest til enhver tid. Én viktig sak for meg nå er at vi sammen må sikre flere og bedre lærere slik at barn og unge får lik mulighet til å lykkes uansett utgangspunkt.

Mitt fristed er stiene i Østmarka, hvor ingenting er bedre enn å gå så lenge at hodet er helt tomt for tanker. En rastløshet gjør at jeg alltid drømmer om å reise langt, og når flyene står gjør jeg reiser i bøkenes verden. Å åpne en bok er som å starte en reise i tid, sted og person.