Fylkestingskandidat

Susann Meland

Susann Meland f.1990 Nestleder i Nannestad Arbeiderparti, leder i Fagforbundet Nannestad.

Jobber i Miljøtjenesten, Nannestad kommune. Kom tilfeldigvis inn i politikken i 2015, har siden den gang lært mye, og engasjert seg mer. Opprinnelig fra Øksnes kommune i Vesterålen, men kom til Nannestad i 2013. Har samboer, ett barn og to katter. Har et mål i livet om å utdanne seg som sykepleier da hun brenner sterkt for helse og omsorg, spesielt funksjonshemmedes rettigheter og brukermedvirkning. Oppvekstsvilkår med lavterskeltilbud står også hjertet nært, sammen med arbeidsvilkår som heltidskultur. Hun jobber for trepartssamarbeid og er sterkt fagpolitisk engasjert.