Fylkestingskandidat

Hanne Fjerdingby Olsen

Hanne er 45 år, bosatt på Nordby og har to barn på 6 og 16 år. Hun sitter nå sin andre periode i kommunestyret, er leder for komité for helse og sosial. Hun har vært styreleder i Rælingen Ap. Til daglig jobber hun som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) på Ås med bærekraftsmodellering av husdyrbasert matproduksjon og har en doktorgrad i kvantitativ genetikk. Hun har vært interessepolitisk aktiv i mange år og har tidligere vært leder for landsforeningen Handikappede Barns Foreldreforening i åtte år (2009-2017). Hun er også leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rælingen. Hanne er spesielt opptatt av saker innenfor helse, utvikling av kommunale tjenester, samt skole og oppvekst.

Hanne Fjerdingby Olsen