Fylkestingskandidat

Jørn Barkenæs

Jørn Barkenæs

Jeg har vokst opp i Drøbak, er siviløkonom, og har sittet ên periode i kommunestyret og i utvalg for miljø, plan og bygg. Jeg er opptatt av grønne verdier, vern av gamle Drøbak og næringsutvikling. Videre er jeg særskilt opptatt av å ta vare på fremtiden - våre barn og unge. De må sikres gode oppvekstvillkår, så som gode skoler, gode idrettsanlegg og andre fritidstilbud, og mulighet for skaffe bolig i egen kommune.